Drut kolczasty

Drut kolczasty wykonany jest z dwóch skręconych spiralnie drutów ocynowanych wyprodukowanych według normy BN-69/5018-01. Przeznaczony jest do instalacji na szczycie ogrodzenia z siatki. Zwoje drutu posiadają uchwyty ułatwiające jego przenoszenie. Drut kolczasty stosowany jest w rolnictwie, do ochrony obiektów i do celów wojskowych.