Drut ostrzowy

Drut ostrzowy nazywany także drutem brzytwiastym albo żyletkowym to rozwojowa wersja drutu kolczastego. Ogrodzenie z drutu ostrzowego skutecznie uniemożliwia przebycie zapory powodując obrażenia u osoby forsującej. Wykonany jest z drutu stalowego z zamocowanymi nożykami z blachy. Może być stosowany w postaci liniowej albo w formie zwojów o średnicy od 30 cm do 1 m.

Zasieki wykonane z drutu ostrzowego w formie podwójnej spirali (helisy) połączonej specjalnymi łącznikami nazywamy „koncertina”. Atutami takiej zapory jest duża sztywność w płaszczyźnie pionowej i konstrukcja, która uniemożliwia przerwanie drutu poprzez przecięcie go w jednym miejscu –co byłoby możliwe w przypadku pojedynczych zwojów.

Drut ostrzowy maluje się na kolor zbliżony do otoczenia, w którym zostanie zainstalowany. Jedyny produkowany w Polsce system drutu ostrzowego nosi nazwę Falanga. Drut ostrzowy wykorzystywany jest także do produkcji specjalnie zgrzewanej siatki ogrodzeniowej, tak zwanej siatki ostrzowej. Drut ostrzowy służy do zabezpieczania jednostek wojskowych, lotnisk, zakładów karnych i aresztów śledczych. Szeroko stosują go m.in. wojska NATO stacjonujące w Afganistanie.